Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.
Zlecenia na tłumaczenia przysięgłe przyjmuję osobiście w biurze lub w formie skanu/zdjęcia bądź przesyłki pocztowej, także spoza Polski.
Przykładowe dokumenty wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego :
Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu ,
Akty notarialne, wszelkie umowy, pełnomocnictwa i oświadczenia, opinie prawne, 
Dokumenty sądowe (wyroki i orzeczenia sądowe),
Dokumenty urzędowe (zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, zameldowaniu)
Zaświadczenia o niekaralności,
Dokumenty ROPS i GOPS do zasiłku rodzinnego i rozliczenia podatkowego,
Dyplomy, suplementy, świadectwa, kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, 
Dokumenty samochodowe,
Dokumenty bankowe, księgowe, ubezpieczeniowe,
Dokumenty i korespondencja handlowa,
Atesty, certyfikaty i karty charakterystyki produktów, 
Umowy, kontrakty, warunki dostaw, gwarancje,
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, do KRS
Ceny za tłumaczenia znajdują się w zakładce „Cennik ”.