Tłumaczenia ustne

Umowy zawierane u notariusza
Negocjacje handlowe
Zawarcie związku małżeńskiego w USC
Oświadczenia przed Kierownikiem USC
Rozmowy w Wydziale ds. Cudzoziemców
i inne